Projekt redukcji kosztów usług IT dla ventcontrol.pl

>audyt usług IT.

>priorytetyzacja usług IT.

>redukcja usług IT, transfer.

>redukcja kosztów usług IT.

= OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETU!!!

#calltoit

#zarządzanie kosztami

#oszczędność kosztów

#rewizja

#zarządzanie projektami