Tematy szkolenia

Wprowadzenie do pracy z Microsoft Project - Interfejs programu i widoki

• Interfejs programu Microsoft Project

• Korzystanie z wstążki

• Korzystanie z widoków, przeglądanie widoków

• Tworzenie nowego projektu

• Definiowanie właściwości projektu

• Zapisywanie projektu

• Mądre planowanie projektu - zasady (plan the work – work the plan)

• Jak wykorzystać MS Project jako zespół (użyteczne narzędzia zamiast zbędnej raportologii)

Tworzenie harmonogramu

• Wprowadzanie zadań

• Wprowadzanie zadań cyklicznych

• Wprowadzanie zadań sumarycznych

• Modyfikacja i usuwanie zadania

• Wprowadzanie punktów kontrolnych (kamieni milowych)

• Wprowadzanie zasobów

• Przydzielanie zasobów do zadań

Zarządzanie zadaniami

• Właściwy podział pracy na zadania, ocena właściwego poziomu szczegółowości

• Edycja informacji o zadaniu

• Stawianie i usuwanie zadań

• Zmiana nazwy lub czasu trwania zadania

• Zmiana położenia zadania na liście

• Tworzenie i przeglądanie zadań sumarycznych

• Modyfikacje harmonogramu z zadaniami sumarycznymi


Definiowanie relacji i ograniczeń dla zadań

• Łączenie zadań

• Typy połączeń (zależności) pomiędzy zadaniami

• Zwłoka czasowa (opóźnienie) i wyprzedzenie

• Termin ostateczny

• Swobodny zapas czasu

• Całkowity zapas czasu

• Monitorowanie realizacji projektu za pomocą ograniczeń

• Badanie kondycji projektu

Zarządzanie zasobami, przydzielanie zasobów

• Typy zasobów

• Wprowadzanie informacji o zasobach

• Ustalanie dostępności zasobów

• Wprowadzanie informacji o kosztach zasobu

• Zmienność kosztów zasobów w czasie

• Tabele stawek kosztów

• Przydzielanie zasobów do zadań

Kalendarze

• Budowanie nowego kalendarza

• Przypisywanie kalendarza do projektu

• Przypisywanie kalendarza do zasobów

• Modyfikacja kalendarza projektu

• Modyfikacja kalendarza zasobów

• Przypisywanie kalendarza do zadania

• Opcje kalendarza

Optymalizacja harmonogramu, analiza ścieżki krytycznej, odciążanie zasobów

• Przeglądanie ogólnych informacji o projekcie

• Filtry i filtrowanie

• Grupowanie zasobów i zadań

• Informacje o kosztach zadań i zasobów

• Diagram sieciowy

• Wyświetlanie zadań krytycznych i ścieżki krytycznej

• Czynniki sterujące zadaniami

• Optymalizacja (skracanie) harmonogramu z wykorzystaniem metody ścieżki krytycznej

• Obciążenie zasobów, rozwiązywanie problemów z przeciążeniem zasobów

• Identyfikowanie przeciążonych zasobów

• Rozwiązywanie przeciążenia zasobów różnymi metodami

Kontrola realizacji projektu

• Przygotowanie do śledzenia postępu prac

• Tworzenie planu bazowego

• Plan bazowy - przygotowanie widoku

• Śledzenie postępu realizacji projektu

• Wprowadzanie danych o stanie, wprowadzanie rzeczywistych dat i kosztów

• Odczytywanie odchyleń terminów i kosztów

• Zadania zgodne i niezgodne z harmonogramem


• Prezentowanie stanu projektu

• Przedstawianie planu i wykonania na wykresie

• Badane kondycji projektu (techniki zaawansowane)

Automatyzacja MS Project

• Wprowadzenie do automatyzacji dla nietechnicznych

• Tworzenia makr

• Wykorzystanie makr

Raporty

• Tworzenie raportów analizujących dane projektów, zasobów i zadań

• Tworzenie własnych raportów

• Tworzenie raportu wizualnego

• Drukowanie widoków i raportów

• Wymiana informacji z innymi programami