Zarządzanie ITIL

Wsparcie w procesach IT

 • projektowanie usług
 • wdrażenie usług
 • zarzadznie budżetem - redukcja kosztów
 • zarządzanie incydentami ITSM
 • wsparcie procesu zmiany (change management)
 • przekazanie usług
 • utrzymanie usług
 • bezpieczeństwo

Strategia usług ITIL to proces określania, które usługi powinna oferować organizacja IT i do których klientów powinna je kierować. Strategia usług ITIL dostarcza kompletnych ram postępowania, które pomagają organizacjom dostosować usługi IT do celów biznesowych i potrzeb klientów. Te ramy ułatwiają organizacjom projektowanie, opracowywanie i dostarczanie tych usług oraz zarządzanie nimi w wydajny i opłacalny sposób

 

 1. Zarządzanie strategią
 2. Zarządzanie portfelem usług
 3. Zarządzanie finansowe IT
 4. Zarządzanie popytem
 5. Zarządzanie relacjami biznesowymi


KONTAKT