Zarządzanie ITIL

Wsparcie w procesach IT

  • projektowanie usług
  • wdrażenie usług
  • zarzadznie budżetem - redukcja kosztów
  • zarządzanie incydentami ITSM
  • wsparcie procesu zmiany (change management)
  • przekazanie usług
  • utrzymanie usług
  • bezpieczeństwo